Biopankkitutkimukset – 2019

Levinneen suonikalvoston melanooman hoitotuloksetTero Kivelä, Elina Rantala / HUS, Silmäpatologian laboratorio

Suonikalvoston melanooma on aikuisten yleisin silmänsisäinen pahanlaatuinen kasvain, johon Suomessa sairastuu vuosittain 65 potilasta. Sairastuneista 50 %:lle kehittyy etäpesäkkeitä 25 vuoden seurannassa. Keskimääräinen eloonjäämisaika on valikoitumattomassa potilasaineistossa noin 8 kk. Tällä hetkellä levinneestä suonikalvoston melanoomasta ei ole kansainvälisesti yhtenevää seurantaohjelmaa tai konsensusta hoidosta. Kyseessä on potilasasiakirjoihin pohjautuva takautuva tutkimus. Aineisto koostuu HYKS:n silmäklinikassa 1999-2016 hoidetuista potilaista, joita on noin 1100 ja levinnyt tauti on todettu noin 500 potilaalla. Tutkimuksessa selvitetään ylävatsan kaikukuvauksen ja tietokone- tai magneettikuvauksen yhtäpitävyyttä etäpesäkkeiden toteamishetkellä. Lisäksi selvitetään hoitopolkuja ja hoitotuloksia ja ilman aktiivihoitoa seurattujen potilaiden elinaikaa.

Lifestyle factors in gestational and type 2 diabetes – a pilot study to integrate lifestyle data into Biobank of Eastern FinlandArto Mannermaa / Kuopion yliopistollinen sairaala, Itä-Suomen Biopankki

Diabetes on nopeasti lisääntyvä aineenvaihduntasairaus, joka on yksi merkittävimmistä kansanterveydellisistä ja -taloudellisista uhkista maailmanlaajuisesti. Suurimmaksi osaksi hyvillä elintavoilla ehkäistävissä oleva tyypin 2 diabetes kattaa noin 90 % kaikista diabetestapauksista. Keskeisin yhteinen piirre sairauden eri ilmentymismuodoille on häiriintynyt sokeriaineenvaihdunta. Yleistyvä raskausajan diabetes on merkittävä terveydellinen riski sekä äidille että lapselle lisäten muun muassa molempien riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen. Selvitämme elintapatekijöiden yhteyttä raskausajan ja tyypin 2 diabetekseen Itä-Suomen Biopankin pilottitutkimuksena yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston StopDia-projektin tutkijoiden kanssa. Kehitämme uudenlaisen toimintamallin elintapatietojen yhdistämiseksi biopankkiaineistoon. Tutkimuksen tulosten avulla on tulevaisuudessa mahdollista kehittää luotettavaa sairastumisriskin arviointia sairauksien ennaltaehkäisemisen avuksi.

Pohjois-Savon ihosyöpäohjelma PoSiho, immunomarkkerit melanooman kehittymisen arvioinnissaIlkka Harvima / Itä-Suomen yliopisto, Kuopion yliopistollinen sairaala, Ihotautienklinikka

Pohjois-Savon ihosyöpäohjelmaan (PoSiho) kuuluvassa tutkimuksessa vastataan seuraavaan kysymykseen: ennustavatko ihon aurinkovaurioissa olevat immuunijärjestelmän merkkiaineet ihosyövän kehittymistä? Tutkimus on käynnistetty sen vuoksi, koska ihosyövät ja ihon aurinkovauriot ovat lisääntyneet väestössä voimakkaasti. Potilaan hoidon ja tutkimuksen yhteydessä ajalla 1.1.2000 - 31.8.2013 KYSissä otettuun ja Biopankkiin siirrettyyn melanooma-aineistoon kuuluu satoja näytteitä, jotka ryhmitellään kehittymisen, alatyypin ja erityispiirteiden mukaisiin ryhmiin. Tutkimuksen odotetaan tuottavan suhteellisen nopeasti muutamassa vuodessa uusia diagnostisia työkaluja käytännön kliiniseen työhön melanoomia arvioitaessa ja riskipotilaita tunnistettaessa.

ARKISTO