Saavutettavuusseloste

Itä-Suomen Biopankin tavoitteena on taata verkkosivustonsa saavutettavuus digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain (finlex.fi ) ja EU:n saavutettavuusdirektiivin (europa.eu ) mukaisesti. Tämä saavuutettavuussseloste koskee www.ita-suomenbiopankki.fi-verkkosivustoa.

Verkkosivusto www.ita-suomenbiopankki.fi on julkaistu 5.3.2019, ja tämä seloste on laadittu 22.9.2020. Seloste perustuu itsearvioon sekä Siteimprove-testausohjelmalla suoritettuun tarkastukseen.

Vaatimustenmukaisuus

Itä-Suomen Biopankin verkkosivusto vastaa pääosin Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1:ssä esitettyjen vaatimusten tasoa AA ja AAA.

Sivuston kuvien selitetekstit ovat vaillinaisia. Kuvat korjataan mahdollisimman pian.
Osa sivustolla olevista tiedostoista ei ole saavutettavuusvaatimusten mukaisia. Tiedostot korjataan saavutettavaksi niitä päivitettäessä.

Palaute ja yhteystiedot

Itä-Suomen Biopankin verkkosivuston saavutettavuudesta voi antaa palautetta sähköpostiosoitteeseen info@ita-suomenbiopankki.fi tai puhelimitse 017 173 311 (vaihde). Ei-saavutettavia sisältöjä voi pyytää saavutettavassa muodossa. Palaute vastaanotetaan Itä-Suomen Biopankissa ja käsitellään 14 vuorokauden kuluessa.

Saavutettavuuskantelu ja saavutettavuusselvityspyyntö

Mikäli saat saavutettavuuspalautteeseesi epätyydyttävän vastauksen Itä-Suomen Biopankilta tai et saa pyydettyä sisältöä saavutettavassa muodossa, voit tehdä sivustosta saavutettavuuskantelun tai saavutettavuusselvityspyynnön. Suomessa saavutettavuutta valvoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI). ESAVIn sivuilla (saavutettavuusvaatimukset.fi ) on ohjeet ja osoitteet ilmoituksen tekemiseen.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puh. 0295 016 000 (vaihde)

 

Päivitetty 22.9.2020