Itä-Suomen Biopankki tekee työtä terveyden hyväksi

Itä-Suomen Biopankki tallentaa ihmisperäisiä näytteitä ja niihin liittyviä tietoja terveystieteellistä tutkimusta varten. Biopankkitoiminnan kehittämiseksi Itä-Suomen Biopankki tekee monipuolista yhteistyötä muiden biopankkien, tutkijoiden ja alan yritysten kanssa. Biopankin kansalaisviestinnän tavoitteena on kannustaa kansalaisia antamaan biopankkisuostumus ja sitä kautta tukemaan tutkimustyötä. Tutkijoille ja yrityksille olemme asiantunteva ja luotettava kumppani, jonka puoleen heidän kannattaa kääntyä tutkimuskysymystensä ja tuotekehitysideoidensa kanssa.

Itä-Suomen Biopankki tukee etenkin verenkierto-, aineenvaihdunta-, tuki- ja liikuntaelimistön-, neurologisten- ja syöpäsairauksien sekä mielenterveyden tutkimusta. Sen tutkimusalueena on tutkimus, jonka tavoite on väestön terveyden edistäminen, tautimekanismeihin vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen, sairauksien ehkäisy sekä väestön hyvinvointia tai terveyttä edistävien tai sairaanhoidossa käytettävien tuotteiden tai hoitokäytäntöjen kehittäminen. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) on merkinnyt Itä-Suomen Biopankin valtakunnalliseen biopankkirekisteriin vuonna 2015.

  • Biopankkiin kootaan ihmisperäisiä näytteitä ja niihin, sekä näytteen antajaan, liittyvää tietoa lääketieteellistä tutkimusta ja tuotekehitystä varten. Näytteet on kerätty hoitoon liittyvän näytteenoton tai tieteelliseen tutkimukseen osallistumisen yhteydessä.
  • Osallistuminen biopankkitoimintaan on vapaaehtoista ja perustuu suostumukseen. Suostumuksen antamatta jättäminen tai suostumuksen myöhempi peruuttaminen eivät vaikuta terveydenhuoltopalveluiden saamiseen.
  • Suostumus voi koskea myös vanhoja jo otettuja näytteitä ja tietoja. Niitä voidaan siirtää biopankkiin tiedottamalla suunnitellusta siirrosta esimerkiksi tiedotusvälineissä. Henkilö voi kieltää siirron tai käsittelyn biopankissa tiedon saatuaan.
  • Näytteen antajalla on oikeus tietää, missä tutkimuksessa hänen näytteitään ja niihin liittyviä tietoja on käytetty.
  • Biopankki luovuttaa näytteitä ja tietoja tutkimukseen näytteenantajan yksityisensuojan turvaten.
  • Biopankissa näytteen antajan näytteitä ja tietoja säilytetään jopa vuosikymmeniä.