Tutkijoille

Hyödynnä laajaa aineistoamme

Itä-Suomen Biopankki luovuttaa omistamiaan ja hallinnoimiaan näytteitä sekä niihin liittyvää kliinistä tietoa korkeatasoiseen terveystieteelliseen tutkimukseen ja tuotekehitykseen luovutuspyynnön perusteella.

Biopankin laaja tutkimusalue kattaa kaikki KYSin alueen erikoisalat. Itä-Suomen Biopankki tukee etenkin verenkierto-, aineenvaihdunta-, tuki- ja liikuntaelimistön-, neurologisten- ja syöpäsairauksien sekä mielenterveyden tutkimusta.

Itä-Suomen maantieteellisen eristyneisyyden ja vähäisen muuttoliikkeen seurauksena syntyneen yhtenäisen väestöpohjan ansiosta alueelta kootut aineistot ovat erityisen arvokkaita. Lisäksi Itä-Suomen Biopankin vahvuus on sijainti alueella, jolla on paljon terveysalan koulutusta ja toimintaa, kuten esimerkiksi Kansallinen neurokeskus.

Miten saan aineiston käyttööni?

Fingenious® – Ikkuna suomalaisiin biopankkiaineistoihin ja biolääketieteelliseen tutkimukseen

Fingenious®-palvelu tarjoaa pääsyn suomalaisiin biopankkiaineistoihin, ja sen kautta on saumattomasti saatavilla Suomen julkisten biopankkien asiantuntijapalvelut, näytteet ja data sekä tutkittavat erilaisiin biolääketieteellisiin tutkimuksiin. Palvelun tarkoituksena on edistää biolääketieteellistä tutkimusta palvellen akateemisia ja yritysten tutkijoita kansallisesti ja kansainvälisesti.

Rekisteröidy palveluun:

 

Kun sinulla
on valmis tutkimuskysymys
tai
tuote- kehitysidea
1
Ota yhteyttä
Itä-Suomen Biopankkiin

Kuvaa tutkimushanketta ja kysymyksen asettelua. Selvitämme, onko sopivaa aineistoa saatavilla ja annamme kustannusarvion

2
Luovutuspyyntö

Tee tutkimussuunnitelma sekä selvitys tutkimuksen eettisyydestä, ja täytä luovutuspyyntö tarvitsemistasi näytteistä ja tiedoista.

3
Luovutuspyynnön
arviointi ja päätös

Biopankin tieteellinen ohjausryhmä arvioi luovutuspyynnön sekä eettisen selvityksen ja antaa lausunnon aineiston luovuttamisesta. Toimitamme luovutus-päätöksen kirjallisena.

4
toimitus

Aineiston luovutuksesta laaditaan kirjallinen luovutussopimus, jossa sovitaan mm. kustannuksista. Sopimuksen jälkeen aineisto luovutetaan tutkijalle.

5
tulosten palautus

Tutkimushankkeen päätyttyä sovitut aineistokohtaiset tulokset palautetaan biopankkiin.

6
Mahdolliset
jatkotutkimuspyynnöt

Voit pyytää biopankin välityksellä yksittäisiä näytteenantajia jatkotutkimuksiin.