Itä-Suomen Biopankki

Tutkijoille

Hyödynnä laajaa näytekokoelmaamme

Itä-Suomen Biopankki luovuttaa omistamiaan ja hallinnoimiaan näytteitä sekä niihin liittyvää tietoa korkeatasoiseen terveystieteelliseen tutkimukseen ja tuotekehitykseen luovutuspyynnön perusteella.

Itä-Suomen Biopankki tukee etenkin verenkierto-, aineenvaihdunta-, tuki- ja liikuntaelimistön-, neurologisten- ja syöpäsairauksien sekä mielenterveyden tutkimusta. Tutkimusalueenamme on tutkimus, jonka tavoite on väestön terveyden edistäminen, tautimekanismeihin vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen, sairauksien ehkäisy sekä väestön hyvinvointia tai terveyttä edistävien tai sairaanhoidossa käytettävien tuotteiden tai hoitokäytäntöjen kehittäminen.

Itä-Suomen Biopankin vahvuus on sijainti alueella, jolla on paljon terveysalan koulutusta ja toimintaa, kuten esimerkiksi neurokeskus.

Miten saan aineiston käyttööni?

Kun sinulla
on valmis tutkimuskysymys
tai
tuote- kehitysidea
1
Ota yhteyttä
Itä-Suomen Biopankkiin

Kuvaa tutkimushanketta ja kysymyksen asettelua. Selvitämme, onko sopivaa aineistoa saatavilla ja annamme kustannusarvion

2
Luovutuspyyntö

Tee tutkimussuunnitelma sekä selvitys tutkimuksen eettisyydestä, ja täytä luovutuspyyntö tarvitsemistasi näytteistä ja tiedoista.

3
Luovutuspyynnön
arviointi ja päätös

Biopankin tieteellinen ohjausryhmä arvioi luovutuspyynnön sekä eettisen selvityksen ja antaa lausunnon aineiston luovuttamisesta. Toimitamme luovutus-päätöksen kirjallisena.

4
toimitus

Aineiston luovutuksesta laaditaan kirjallinen luovutussopimus, jossa sovitaan mm. kustannuksista. Sopimuksen jälkeen aineisto luovutetaan tutkijalle.

5
tulosten palautus

Tutkimushankkeen päätyttyä sovitut aineistokohtaiset tulokset palautetaan biopankkiin.

6
Mahdolliset
jatkotutkimuspyynnöt

Voit pyytää biopankin välityksellä yksittäisiä näytteenantajia jatkotutkimuksiin.

KYSSiun soteSosteriEssoteUniversity of Eastern Finland