Tutkijoille

Hyödynnä laajaa aineistoamme

Itä-Suomen Biopankki luovuttaa omistamiaan ja hallinnoimiaan näytteitä sekä niihin liittyvää kliinistä tietoa korkeatasoiseen terveystieteelliseen tutkimukseen ja tuotekehitykseen luovutuspyynnön perusteella.

Biopankin laaja tutkimusalue kattaa kaikki KYSin alueen erikoisalat. Itä-Suomen Biopankki tukee etenkin verenkierto-, aineenvaihdunta-, tuki- ja liikuntaelimistön-, neurologisten- ja syöpäsairauksien sekä mielenterveyden tutkimusta.

Itä-Suomen maantieteellisen eristyneisyyden ja vähäisen muuttoliikkeen seurauksena syntyneen yhtenäisen väestöpohjan ansiosta alueelta kootut aineistot ovat erityisen arvokkaita. Lisäksi Itä-Suomen Biopankin vahvuus on sijainti alueella, jolla on paljon terveysalan koulutusta ja toimintaa, kuten esimerkiksi Kansallinen neurokeskus.

Miten saan aineiston käyttööni?

Kun sinulla
on valmis tutkimuskysymys
tai
tuote- kehitysidea
1
Ota yhteyttä
Itä-Suomen Biopankkiin

Kuvaa tutkimushanketta ja kysymyksen asettelua. Selvitämme, onko sopivaa aineistoa saatavilla ja annamme kustannusarvion

2
Luovutuspyyntö

Tee tutkimussuunnitelma sekä selvitys tutkimuksen eettisyydestä, ja täytä luovutuspyyntö tarvitsemistasi näytteistä ja tiedoista.

3
Luovutuspyynnön
arviointi ja päätös

Biopankin tieteellinen ohjausryhmä arvioi luovutuspyynnön sekä eettisen selvityksen ja antaa lausunnon aineiston luovuttamisesta. Toimitamme luovutus-päätöksen kirjallisena.

4
toimitus

Aineiston luovutuksesta laaditaan kirjallinen luovutussopimus, jossa sovitaan mm. kustannuksista. Sopimuksen jälkeen aineisto luovutetaan tutkijalle.

5
tulosten palautus

Tutkimushankkeen päätyttyä sovitut aineistokohtaiset tulokset palautetaan biopankkiin.

6
Mahdolliset
jatkotutkimuspyynnöt

Voit pyytää biopankin välityksellä yksittäisiä näytteenantajia jatkotutkimuksiin.

FINGENIOUS on tutkijan portti suomalaiseen biopankkiaineistoon.

FINGENIOUS on Biopankkien Osuuskunta Suomen (FINBB) hallinnoima palvelu, jonka kautta tutkijan on mahdollista lähestyä halutessaan kaikkia sairaalabiopankkeja yhdellä hakemuksella. Mukana palvelussa ovat Auria Biopankki, Helsingin Biopankki, Itä-Suomen Biopankki, Keski-Suomen Biopankki, Pohjois-Suomen biopankki Borealis ja Tampereen Biopankki.

FINGENIOUS-palvelun kautta:

  • Tavoitat kaikki suomalaiset sairaalabiopankit ja niiden aineistot yhdellä kertaa
  • Vain yksi hakemuslomake riittää
  • Nopeuttaa ja helpottaa tutkijan asiointia
  • Koko Suomen sairaalabiopankit kattava esiselvitysvastaus

Esiselvitys- ja luovutuspyynnnöt tehdään FINGENIOUS -palvelussa. FINGENIOUSIIN rekisteröityminen on ensimmäinen askel, kun teet biopankkitutkimusta.

Käytä Google Chrome, Mozilla Firefox tai Microsoft Edge selainta. FINGENIOUS ei tue Internet Explorer selainta.

Esiselvitys on maksuton. Mikäli esiselvitys on erittäin laaja tai vaatii merkittävää työpanosta, teemme esiselvityksen tekemisestä erillisen kustannusarvion. Luovutuspyynnön tekeminen FINGENIOUS-palvelun kautta on maksutonta. Osana esiselvityspyynnön vastausta ja luovutusprosessin kuluessa saat kustannusarvion biopankkiprojektisi toteuttamisesta.