Tiedonsaantioikeus

Näytteen antajalla on itsemääräämisoikeus ja tiedonsaantioikeus antamiensa näytteiden säilytyksestä, luovutuksesta ja löydoksistä, jotka koskevat terveydentilaa.

Jokaisella henkilöllä on oikeus kirjallista pyyntöä vastaan:

  • saada tietää, säilytetäänkö biopankissa hänestä otettuja näytteitä
  • saada tietää, millä perusteella näyte säilytetään (suostumus vai ilmoitusmenettely)
  • saada tietää, mistä häntä koskevia tietoja on saatu
  • saada tietää, mihin hänestä otettuja näytteitä ja tietoja on luovutettu tai siirretty
  • saada häntä koskevasta näytteestä määritetty terveydentilaa koskeva tieto ja selvitys tämän tiedon merkityksestä

Terveydentilaa koskeva tieto ja selvitys tiedon merkityksestä koskevat tilanteita, joissa biopankkitutkimuksessa on tullut ilmi kliinisesti merkittäviä löydöksiä. Näissä tilanteissa sairauden riski on huomattava ja sairauteen on olemassa tehokas hoito tai siihen saatetaan muutoin pystyä ennaltaehkäisevästi puuttumaan. Biopankkinäytteen antaneen henkilön tulee erikseen suostua siihen, että hänelle voidaan kertoa kliinisesti merkittävistä löydöksistä.

Näytteen antajalla on monia oikeuksia.