Itä-Suomen Biopankki

Henkilötietojen suoja

Tietoturva ja henkilötietojen suojaaminen on toimintamme perusedellytyksiä.

Biopankki käsittelee näytteitä ja tietoja salassa pidettävän tiedon tietoturvavaatimusten mukaisesti. Näytteen antajan nimi ja vastaavat tunnistetiedot korvataan koodilla, jonka purkuavainta säilytetään erillään. Tunnisteellisia näytteitä ja tietoja voidaan luovuttaa vain, jos siihen on perusteltu tarve, kuten yhdistää biopankin näytteisiin ja tietoihin muita, esim. tutkijan jo aiemmin keräämiä tietoja.

Biopankin näytteitä ja tietoja ei voida käyttää rikostutkinnassa, näytteen antajaa koskevassa hallinnollisessa päätöksenteossa eikä työsuhdetta tai vakuutussopimusta arvioitaessa. Luvaton tietojen käyttö on rikos.

Biopankkitutkimusta suorittava näytteiden ja tietojen vastaanottaja sitoutuu kirjallisesti näytteiden ja tietojen asianmukaiseen käsittelyyn ja suojaamiseen. Biopankki varautuu tietoturvauhkiin ajan tasalla olevin suojausmenetelmin ja toimintatavoin.

Henkilötietosi säilyvät suojattuina.

KYSSiun soteSosteriEssoteUniversity of Eastern Finland