Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely

Näytteittesi tallentamiseen biopankkiin tarvitsemme aina kirjallisen suostumuksen ja hyväksynnän. Sinulla on myös oikeus perua suostumuksesi ja käyttää EU:n tietosuoja-asetuksen mukaista vastustamisoikeutta ilman erillistä syytä.

Henkilötietojen käsittelyn laillisena perusteena biopankissa on kansanterveyteen liittyvä yleinen etu biopankkilain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 6 artiklan 1 kohdan e alakohdan ja 9 artiklan 2 kohdan i alakohdan mukaisesti.

Rekisteröidyn tiedot säilytetään ja käsitellään biopankissa koodattuina. Koodattuja tietoja ei voida enää yhdistää tiettyyn henkilöön ilman koodiavainta. Koodiavain säilytetään erillään henkilötiedosta.

Tunnisteellisia näytteitä ja tietoja voidaan myös luovuttaa, jos siihen on perusteltu tarve, kuten yhdistää biopankin näytteisiin ja tietoihin muita, esim. tutkijan jo aiemmin keräämiä tietoja.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on biopankkilain mukainen biopankkitoiminta. Rekisteröidyn näytteiden ja tietojen käsittely biopankissa ja niiden luovuttaminen biopankkitutkimukseen.
Suojaamme henkilötietoja toteuttamalla teknisiä ja organisatorisia suojatoimia, kuten:
Biopankin henkilörekisterin tietoja käsitellään PSHVA:n tietojärjestelmissä PSHVA:n tietoverkossa, joka on suojattu palomuurein.

Sinulla on myös oikeus oikaista tai pyytää tietojesi poistamista. Lue lisää tietosuojaselosteestamme.

 

Henkilötietosi säilyvät suojattuina.