Itä-Suomen Biopankki

Suostumus, suostumuksen peruutus ja biopankkikielto

Näytteiden antaminen Itä-Suomen Biopankkiin edellyttää aina henkilön tekemää kirjallista suostumusta. Ennen suostumuslomakkeen allekirjoittamista näytteen antaja on tutustunut huolellisesti suostumusasiakirjaan, jossa on kerrottu mm. biopankin toiminnasta ja biopankkitutkimuksesta.

Näytteen antaja voi koska tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä kirjallisesti biopankkiin. Peruutuksesta ei aiheudu näytteen antajalle kielteisiä seuraamuksia. Tällä hetkellä Itä-Suomen Biopankkiin suostumuksen ja kiellon voi tehdä ainoastaan täysi-ikäinen oikeustoimikelpoinen henkilö. Näytteiden antaminen on aina vapaaehtoista, vaikka olisit antanut suostumuksen.

Vanhojen näytekokoelmien siirto Itä-Suomen Biopankkiin tehdään julkisen tiedonannon menettelyllä. Mikäli näytteen antaja haluaa kieltää vanhojen näytteidensä siirron ja käytön biopankissa, tulee hänen tehdä kirjallinen biopankkikielto.

KYSSiun soteSosteriEssoteUniversity of Eastern Finland