Biopankkisuostumus ja hyväksyntä / biopankkikieltolomake

Biopankkitoimintaan voi osallistua kuka tahansa. Näytteiden kerääminen biopankkiin edellyttää aina tietoon perustuvaa suostumusta. Ennen biopankkisuostumus- ja hyväksyntälomakkeen allekirjoittamista on tutustuttava huolellisesti selvitykseen, jossa on kerrottu biopankin toiminnasta ja biopankkitutkimuksesta.

Biopankkisuostumuksen ja hyväksynnän voi peruuttaa ennen näytteen antamista tai viimeistään ennen näytteen ja siihen liittyvien tietojen luovuttamista biopankkiin.

Voit perua suostumuksen ja/tai käyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaista vastustamisoikeutta toimittamalla allekirjoitetun kieltolomakkeen Itä-Suomen Biopankkiin tai hoito- tai tutkimushenkilökunnalle. Voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä joko osittain tai täysin. Käytännössä myös osittainen henkilötietojen käsittelyn vastustaminen johtaa kaikkien henkilötietojen käytön estämiseen. Huomioithan, että biopankki tulkitsee suostumuksen perumisen sisältävän myös vastustamisoikeuden käytön.

Suostumuksen peruminen ja/tai vastustamisoikeuden käyttö astuvat voimaan biopankin vastaanotettua tiedon niistä.
Suostumuksen ja hyväksynnän antamatta jättäminen, suostumuksen myöhempi peruuttaminen ja/tai vastustamisoikeuden käyttö eivät vaikuta saataviin terveydenhuoltopalveluihin tai hoitoon. Näytteiden antaminen on aina vapaaehtoista, vaikka olisi antanut suostumuksen ja hyväksynnän.

Vanhojen näytekokoelmien siirto Itä-Suomen Biopankkiin tehdään julkisen tiedonannon menettelyllä. Mikäli näytteen antaja haluaa kieltää vanhojen näytteidensä siirron ja käytön biopankissa, tulee hänen täyttää biopankkikieltolomake.

Miten valitsen oikean lomakkeen?

Huomioithan, että biopankin suostumus näytteiden keruuseen ja hyväksyntä tietojen liittämiseen näytteeseen on tehtävä oikealla lomakkeella, jotta se on voimassa.

Voit perua suostumuksen ja/tai käyttää vastustamisoikeutta allekirjoittamalla kieltolomakkeen.

Tarkemmat ohjeet lomakkeen valintaan.

Sähköinen biopankkisuostumus ja hyväksyntä ja kieltolomake

Biopankkisuostumus- ja hyväksyntä on mahdollista antaa myös sähköisesti. Sähköisen suostumuksen ja hyväksynnän voi antaa täysi-ikäinen, täysvaltainen henkilö.

Tarkemmat ohjeet sähköiseen suostumukseen ja kieltoon.