BIOPANKKILAIN UUDISTUKSEN TUOMAT MUUTOKSET

19.03.2024

Biopankkilaki on uudistunut 1.1.2024. Henkilötietojen käsittely biopankkitoiminnassa on aiemmin perustunut suostumukseen. Vuoden 2024 alusta lähtien suostumus annetaan näytteenottamiseen ja näytteiden ja niihin liittyvien tietojen keräämiseen biopankkiin. Samalla pyydetään myös hyväksyntää liittää näytteisiin muita terveydentilaa ja terveyttä koskevia tietoja, jolloin myös niitä voidaan jatkossa luovuttaa biopankista tutkimuskäyttöön. Näytteiden ja niihin liitettyjen tietojen tallentaminen biopankkiin edellyttää sekä suostumusta että hyväksyntää. Biopankkitoimintaan osallistuminen on edelleenkin vapaaehtoista ja aikaisemmin annettu biopankkisuostumus tai -kielto pysyy voimassa.

Itä-Suomen Biopankki tallettaa vapaaehtoisten, suostumuksen ja hyväksynnän antaneiden henkilöiden näytteitä ja niihin liittyviä tietoja biopankkilain mukaisesti. Näytteitä luovutetaan terveyttä edistävään tutkimukseen sekä terveyden- ja sairaanhoidossa käytettävien tuotteiden ja hoitokäytäntöjen kehittämiseen.

Biopankkitoiminnan kehittämiseksi Itä-Suomen Biopankki tekee monipuolista yhteistyötä muiden biopankkien, tutkijoiden, oppilaitosten, hyvinvointialueiden ja alan yritysten kanssa. Itä-Suomen Biopankki tukee etenkin verenkierto-, aineenvaihdunta-, tuki- ja liikuntaelimistön-, neurologisten- ja syöpäsairauksien sekä mielenterveyden tutkimusta. Kansalaisia kannustetaan antamaan biopankkisuostumus ja hyväksyntä ja sitä kautta tukemaan tutkimustyötä.

Näytteiden ja niihin liitettyjen tietojen tallentaminen biopankkiin edellyttää sekä suostumusta että hyväksyntää

1.1.2024 alkaen suostumus annetaan näytteenottamiseen ja näytteiden ja niihin liittyvän tiedon siirtoon biopankkiin. Samalla annetaan myös hyväksyntä liittää näytteisiin muita terveydentilaa ja terveyttä koskevia tietoja, jolloin myös niitä voidaan jatkossa luovuttaa biopankista tutkimuskäyttöön. Kun näytteenantaja on antanut luvan, hänelle voidaan myös ilmoittaa kliinisesti merkittävistä löydöksistä.

Biopankkisuostumuksen ja hyväksynnän voi tehdä OmaKYS-palvelun kautta, osoitteessa omakys.fi ja myöhemmin käyttöön otettavan OmaSavo-palvelun kautta.

Biopankkitoimintaan osallistuminen vapaaehtoista

Biopankkitoimintaan osallistuminen sekä suostumuksen ja hyväksynnän antaminen on vapaaehtoista. Aikaisemmin annettu biopankkisuostumus tai -kielto pysyy edelleen voimassa.

Biopankin suostumuksen voi perua ja/tai käyttää vastustamisoikeutta kirjallisesti biopankin kieltolomakkeella. Allekirjoitetun kieltolomakkeen voi palauttaa Itä-Suomen Biopankkiin tai hoito-/tutkimushenkilökunnalle. Kielto ja/tai vastustamisoikeuden käyttö astuu voimaan, kun Itä-Suomen Biopankki on vastaanottanut tiedon.

Suostumuksen ja hyväksynnän antamatta jättäminen tai kieltolomakkeen täyttäminen eivät vaikuta terveydenhuoltopalveluiden saamiseen.


Tietolaatikko:

 • Biopankkilaki on muuttunut 1.1.2024
 • Mikä on muuttunut?
  • Biopankkisuostumus annetaan näytteiden ja niihin liittyvien tietojen tallentamiseen biopankkiin
  • Hyväksyntä annetaan muiden terveydentilaa ja terveyttä koskevien tietojen liittämiseksi näytteeseen
 • Mikä pysyy ennallaan?
  • Aikaisemmin annettu biopankkisuostumus tai -kielto pysyy edelleen voimassa
  • Biopankkisuostumuksen ja hyväksynnän antaminen on vapaaehtoista
  • Suostumuksen voi perua ja/tai käyttää vastustamisoikeutta koska tahansa, syytä ilmoittamatta

Lisätietoa Itä-Suomen Biopankin verkkosivuilla.

BIOPANKKILAIN UUDISTUKSEN TUOMAT MUUTOKSET