Itä-Suomen Biopankin toimilupa

02.11.2015

Valvira eli Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto on merkinnyt Itä-Suomen Biopankin valtakunnalliseen biopankkirekisteriin 30.10.2015. Rekisteröinnin myötä Itä-Suomen Biopankki voi aloittaa näytteiden ja niihin liittyvän tiedon keräämisen vapaaehtoisilta, suostumuksen antaneilta henkilöiltä.

Kuopion yliopistollisen sairaalan asiakkailta voidaan ensi vuonna pyytää suostumusta näytteiden tallettamiseen biopankkiin. Tämän jälkeen näytekeräys aloitetaan myös Pohjois-Karjalan, Mikkelin ja Savonlinnan keskussairaaloissa. Biopankkinäyte kerätään normaalin hoitotoimenpiteen yhteydessä näytteen antajan suostumuksella.

Itä-Suomen Biopankkiin siirretään myös vanhoja, ennen 1.9.2013 otettuja näytteitä ja niihin liittyviä tietoja. Siirrettävät näytteet on kerätty sairaaloissa potilaiden tutkimuksen ja hoidon yhteydessä. Siirrosta tiedotetaan näytteen antajille ennen siirtoa. Näytteen antaja voi koska tahansa kieltää näytteidensä ja niihin liittyvien tietojen käytön biopankkitutkimuksessa tai peruuttaa aiemmin antamansa suostumuksen.

Itä-Suomen maantieteellisen eristyneisyyden ja vähäisen muuttoliikkeen seurauksena syntyneen yhtenäisen väestöpohjan ansiosta alueelta kootut näytekokoelmat ovat erityisen arvokkaita kansanterveyden tutkimukselle. Aiemmin kaikkia potilaita on hoidettu samalla tavalla. Nykytutkimuksen avulla pyritään kehittämään yksilöllisiä, perimään perustuvia hoitomuotoja, joiden avulla potilaalle voidaan valita juuri hänelle sopivin hoito ja lääkitys.

Nimettömiksi koodattavat biopankkinäytteet voivat olla esimerkiksi kudosta, verta tai soluista eristettyä DNA:ta. Näytteitä ja niihin liittyviä tietoja luovutetaan terveyttä edistäviin tutkimuksiin, joiden avulla voidaan ymmärtää paremmin sairauksien syntyä ja kehittää niihin hoitoja. Tutkimuksissa selvinnyt uusi tieto palautetaan lopuksi biopankkiin. Näin tieto kasvaa korkoa.

Itä-Suomen Biopankin ovat perustaneet Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Itä-Savon sairaanhoitopiirit, Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä sekä Itä-Suomen yliopisto. Sen tutkimusala kattaa omistajaorganisaatioiden ja sidosryhmien terveyden- ja sairaanhoidon erikoisalat.