Kudosnäytteitä Biopankkiin

03.06.2016

Itä-Suomen Biopankin tutkimustoiminta alkaa 250 000 kudosnäytteen voimin

Kuopion yliopistollisen sairaalan keräämät noin 250 000 kudosnäytettä siirtyvät Itä-Suomen Biopankin hallintaan käytettäväksi terveystieteelliseen tutkimukseen.

Ensimmäiseksi biopankkiin siirretään Kuopion yliopistollisesta sairaalasta

KYS Kuvantamiskeskuksen kliinisen patologian osaston vanhat kudosnäytteet ja niihin liittyvät tiedot. Myöhemmässä vaiheessa siirretään myös Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän, Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän sekä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän vastaavat kudosnäytekokoelmat.

Kyseessä ovat potilaan hoidon ja tutkimuksen yhteydessä otetut kudosnäytteet, jotka on kerätty ennen biopankkilain voimaantuloa 1.9.2013. Valtaosa näytteistä on kasvainnäytteitä.

Patologian arkistot ovat sairaalabiopankkien tärkeitä kudosnäyteaineistoja. Siirtämällä kudosnäytekokoelmat biopankkiin voidaan tehostaa tutkimusta ja tutkimustulosten hyödyntämistä.

Biopankkitutkimuksen tavoitteena on väestön terveyden edistäminen, tautimekanismeihin vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen, sairauksien ehkäisy sekä väestön hyvinvointia tai terveyttä edistävien tai sairaanhoidossa käyttävien tuotteiden tai hoitokäytäntöjen kehittäminen.

Suomalaiset suhtautuvat yleensä myönteisesti näytteidensä käyttöön terveystieteellisessä tutkimuksessa. Tämä luo tärkeän pohjan biopankkitoiminnalle sekä sairauksien syiden tutkimukselle ja uusien hoitojen kehittämiselle, kertoo Itä-Suomen Biopankin johtaja Veli-Matti Kosma.

Kudosnäytteiden siirrosta ilmoitetaan kansalaisille julkisella tiedonannolla, joka julkaistaan Virallisessa lehdessä, sekä viidessä alueellisessa sanomalehdessä. Tiedonanto on luettavissa myös Itä-Suomen Biopankin verkkosivuilla www.ita-suomenbiopankki.fi.

Henkilö voi kieltää näytteidensä siirron biopankkiin, jos hän ei hyväksy siirtoa. Kieltokaavakkeita saa Itä-Suomen Biopankin verkkosivuilta tai pyytämällä kaavakkeen biopankista.

Henkilö voi halutessaan antaa biopankkisuostumuksen, jolloin biopankkiin siirtyvät vanhojen kudosnäytteiden lisäksi myös biopankkilain voimaantulon jälkeen kerätyt näytteet ja niihin liittyvät tiedot.