Rahoitusta Biopankille

28.12.2015

Suomen Akatemia tukee Itä-Suomen Biopankin kehittämistä. Hankkeessa edistetään laajojen kudosnäytekokoelmien hyödyntämistä terveystieteellisessä tutkimuksessa digitalisoinnin myötä.

Itä-Suomen Biopankin saama rahoitus on 194 350 euroa vuodelle 2016. Hanke on osa Kansallisen huipputason digitaalisen biopankki-infrastruktuurin kehitystyötä. Yksilöllisen lääketieteen kehittämisen kannalta on olennaista, että käytettävissä on laajoja, korkealaatuisia näytekokoelmia ja niihin liittyvää tietoa sekä parhaat työkalut niiden analysointiin. Akatemian rahoitusta haettiin yhdessä Oulun Borealis biopankin kanssa.

Patologian arkistot ovat sairaalabiopankkien tärkeitä näyteaineistoja. Hankkeen tavoitteena on edistää erityisesti niiden hyödyntämistä edesauttamalla uusien sovellusten kuten kudosmikrosiru-teknologian käyttöönottamista. Rahoituksella hankittava laitteisto tehostaa kudosnäytteiden analysointia esimerkiksi syöpätutkimusten yhteydessä.

Biopankkitoiminnan tavoitteena on korkealaatuisten näytteiden saattaminen tutkimus- ja kehitystoiminnan ja siten hoidon perustaksi. Lääketieteen kehittyessä myös terveydenhuollon tarpeet muuttuvat. Sairauksien ehkäisy, aikaisempaa varhaisempi diagnostiikka ja räätälöity hoito ovat kaikkien etu. Biopankin toiminta perustuu vapaaehtoiseen näytteen luovutukseen.