Sähköinen suostumus Itä-Suomen Biopankkiin

04.05.2020

Itä-Suomen Biopankin suostumus on nyt mahdollista antaa sähköisesti. Antamalla biopankkisuostumuksen voi auttaa tulevaisuuden terveys- ja lääketieteellistä tutkimusta. Osallistuminen biopankkitoimintaan on vapaaehtoista ja perustuu suostumukseen.

Ohjeet sähköisen biopankkisuostumuksen tai -kiellon tekemiseksi löydät täältä. Sähköisen biopankkisuostumuksen tai -kiellon voi tehdä täysi-ikäinen, oikeustoimikelpoinen henkilö.

Itä-Suomen Biopankin paperiset tai ladattavat suostumuslomakkeet kaikille suostumuksenantajille, mukaan lukien vajaavaltaisille ja alaikäisille, ovat myös käytössä. Lisätietoa biopankkitoiminnasta sekä tulostettavat lomakkeet löytyvät kotisivuiltamme.

Suostumuksen antamatta jättäminen, suostumuksen myöhempi peruuttaminen tai biopankkikielto eivät vaikuta saataviin terveydenhuoltopalveluihin tai hoitoon.

Sähköinen suostumus Itä-Suomen Biopankkiin