Suostumusten keruu alkaa

01.09.2016

Itä-Suomen Biopankin suostumusten keruu alkaa pilottiklinikoilla

Uusien biopankkisuostumusten aktiivinen kerääminen aloitetaan KYSillä 1.9.2016 naistentaudeilla. Potilailta pyydetään suostumusta näytteiden ja niihin liittyvien tietojen tallentamiseksi biopankkiin. Pyyntö voidaan lähettää potilaskutsun mukana tai esittää sairaalakäynnin yhteydessä.

Biopankkisuostumuksen voi tehdä myös ilman sairaalassa käyntiä. Lisätietoa suostumuksen antamisesta ja suostumuslomake löytyvät Itä-Suomen Biopankin verkkosivuilta tai lomakkeen voi pyytää Itä-Suomen Biopankista. Halutessaan näytteen antaja voi koska tahansa kieltää näytteidensä ja niihin liittyvien tietojen käytön biopankkitutkimuksessa tai peruuttaa aiemmin antamansa suostumuksen.