Tietosuoja-asetus

25.05.2018

Itä-Suomen Biopankin henkilörekisterit (näyte- ja tietorekisteri, suostumusrekisteri, koodirekisteri) ovat biopankkitutkimuksen toteuttamisen työkaluina käytettäviä biopankkilain mukaisia rekistereitä. Itä-Suomen Biopankki käsittelee näytteenantajien henkilötietoja biopankkilaissa (688/2012) säädettyjä tehtäviä varten. Itä-Suomen Biopankki noudattaa henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa tietosuoja- ja muuta lainsäädäntöä ja huolehtii, että henkilötietojen tietoturva on asianmukaisella tasolla. Katso tarkemmin henkilötietojen käsittelystä Itä-Suomen Biopankissa tietosuojaselosteestamme.