Tutkimushoitajana käynnistämässä biopankkitoimintaa Siun sotessa

14.09.2021

Kun loppuvuodesta 2019 luin työpaikkailmoituksen, jolla Siun sote haki tutkimushoitajaa Itä-Suomen Biopankkiin, olin varma, että haluan tämän työpaikan. Onnekseni helmikuun alussa 2020 sain aloittaa uudessa tehtävässä Biopankin tutkimushoitajana. Motivaationi oli korkealla, utelias ja innostunut ote uuteen työhön tempaisi heti mukaan. Vastaavaa tehtävää ei ole aiemmin Siun sotessa ollut ja kaikki oli uutta. Aloitin työni niin sanotusti ”puhtaalta pöydältä”.

Astuessani ensimmäistä kertaa tulevaan työhuoneeseeni vastassa oli tyhjä työpöytä. Noin kymmenessä minuutissa järjestin oman työpisteeni, joka alkuun toimi kynä-paperi-sakset periaatteella. Tietokonetta ei vielä ollut eikä puhelinkaan pirissyt.

Nopeasti työpäivien sisältö alkoi hahmottua. Alussa etsin paljon tietoa yleisesti biopankista ja Itä-Suomen Biopankista. Tutustuin muun muassa eri biopankkien keskeisimpiin tutkimusalueisiin. Tein oppimis- ja infomateriaalia sekä erilaisia apukaavakkeita helpottamaan omaa työtäni.

Pian aloitin yhteistyön keskussairaalassa Siun soten yksiköiden ja toimipisteiden esimiesten kanssa. Biopankkitoiminta ja -suostumusten keruu aloitettiin keväällä 2020 ensimmäisenä Pohjois-Karjalan keskussairaalassa konservatiivisessa- ja operatiivisessa klinikkaryhmässä. Ennen suostumusten keruun aloittamista koulutin kunkin yksikön henkilöstön biopankkitoimintaan liittyen. Tarkoitukseni oli mennä jokaiseen yksikköön paikan päälle pitämään biopankki-info henkilöstölle, mutta koronaepidemian takia lähes kaikki palaverit ja koulutukset olen pitänyt Teams:llä.

Keskussairaalasta asiakkaille postitetaan sairaalan paperisen kutsukirjeen liitteenä biopankkisuostumus. Suostumuksen vastaanottava työntekijä tarkistaa suostumuksesta asiakkaan tiedot ja allekirjoituksen sekä palauttaa suostumuslomakkeen minulle suljetussa kuoressa, sisäisessä postissa Pohjois-Karjalan keskussairaalaan. Minä kirjaan henkilöille näytepyynnöt potilastietojärjestelmään.

Syksyllä 2020 biopankkitoiminta oli Pohjois-Karjalassa jo mukavalla mallilla ja kirjasin Itä-Suomen Biopankkiin prosessikuvauksen ” Biopankkisuostumusten keruu Siun sotessa”. Tätä prosessikuvausta kirjoittaessani iloitsin miten hienosti Pohjois-Karjalan keskussairaalan ja meidän perusterveydenhuollon yhteistyötahot ovat lähteneet mukaan kehittämään biopankkitoimintaa Siun soten alueella.

Olen tehnyt tiiviisti yhteistyötä Siun soten viestinnän kanssa. Siun soten verkkosivuilla on tiedotettu biopankista ja siellä on linkki sähköiseen suostumukseen, jonka kautta kansalaiset voivat tehdä sähköisen biopankkisuostumuksen ja -kiellon. Tehtävän alussa tein kiinteästi yhteistyötä myös esimerkiksi näytepyynnön kirjauksiin liittyen Meitan (Meidän IT ja talous Oy) kanssa sekä turvallisuusyksikön ja tilasuunnittelun kanssa.

Olemme saaneet hyvin näkyvyyttä paikallislehdissä. Kolmen eri paikallislehden toimittajaa innostuivat tekemään hyvän, positiivisen jutun Itä-Suomen Biopankista syksyllä ja näin saimme lisättyä kansalaisten tietämystä biopankista ja biopankkisuostumuksista.

Perusterveydenhuollossa biopankkitoiminta käynnistyi Pohjois-Karjalassa ensimmäisenä äitiyshuollossa syksyllä 2020. Äitiysneuvoloiden terveydenhoitajat antavat odottavalle äidille/perheelle biopankkisuostumuksen vastaanottokäynnillä ja terveydenhoitajat kirjaavat suostumuksen antaneen äidin osalta biopankkinäytepyynnön potilastietojärjestelmään. Joulukuussa pääsin pitämään biopankki-infon perusterveydenhuollon ylilääkäreiden ja osastonhoitajien viikkopalaveriin. Tällä hetkellä kaikki Siun soten äitiysneuvolat ovat mukana biopankkitoiminnassa ja keräämässä biopankkisuostumuksia.

Alkuvuodesta 2021 aloitimme yhteistyön Siun soten Läntisen alueen (Heinävesi, Liperi, Polvijärvi, Outokumpu) terveysasemien kanssa. Henkilöstön koulutuksen jälkeen näillä terveysasemilla aloitettiin biopankkisuostumusten jakaminen ja vastaanottaminen. Siun Työterveydessä alkoi biopankkitoiminta keväällä. Nyt myös työterveyshuollon asiakkailla on mahdollisuus antaa biopankkisuostumus. Syksyn edetessä yhteistyö laajenee perusterveydenhuollossa. Pohjoisen alueen (Juuka, Lieksa, Nurmes, Valtimo)) terveysasemien esimiesten suhtautuminen biopankkitoimintaan oli hyvin myönteinen ja olemmekin jo sopineet sinne henkilöstön koulutukset.

Tavoitteena on, että mahdollisimman monella terveysasemalla jaetaan ja vastaanotetaan suostumuksia. Pohjois-Karjalan asukkaat voivat palauttaa biopankkisuostumuksen mihin tahansa Siun soten / Siun Työterveyden toimipisteeseen tai yksikköön.

Helmikuun alussa 2021 minulla tuli ensimmäinen vuosi täyteen Itä-Suomen Biopankin tutkimushoitajana. Aika on mennyt kuin siivillä ja työ on ollut mielenkiintoista ja mukaansa tempaavaa. Olen edelleen innostunut omasta työstäni. Pohjois-Karjalan asukkaat ovat myös suhtautuneet positiivisesti biopankkitoimintaan niissä tilanteissa, kun olen saanut kertoa heille biopankkitoiminnasta ja -suostumuksesta. Yritän ylläpitää Itä-Suomen Biopankin positiivista mainetta. Jos sen hukkaa, hyvään imuun on työläs päästä uudelleen.

Marja-Leena Nuuttila

Kuva Antti Pitkäjärvi

Tutkimushoitajana käynnistämässä biopankkitoimintaa Siun sotessa