FinnGen EA3 study for Diabetes and Rare kidney diseases

18.08.2023

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää diabeteksen ja harvinaisten munuaissairauksien komplikaatioille altistavia kliinisiä ja geneettisiä tekijöitä.