Nanopartikkeleita ja proteiinien glykosylaatiota hyödyntävä määritysteknologia syöpien varhaiseen diagnostiikkaan

18.08.2023

The purpose of the Sirkku-project is to develop and improve early cancer diagnostics. Project is based on the use of particle -based labels and new cancer specific biological binders. The aim is to develop new life saving diagnostic assays which can help to decrease considerably the mortality rate of the cancer patients.

/

Sirkku-hankkeen tarkoituksena on kehittää ja parantaa syövän varhaista diagnostiikkaa. Hanke perustuu partikkelipohjaisten merkkiaineiden ja uusien syöpäspesifisten sitojamolekyylien käyttöön. Projektin lopputuotteena on tavoitteena saada markkinoille uusi diagnostiikkakäyttöön soveltuva määritys, jonka avulla potilaskuolleisuutta voidaan merkittävästi pienentää.