Nutrition, Lifestyle Factors, Health and Genes Study

07.12.2021

Terveyttä edistävän ruokavalion ja sitä tukevan syömiskäyttäytymisen ja elintapojen omaksumisen avulla voidaan tehokkaasti ehkäistä kroonisia kansansairauksia, kuten tyypin 2 diabetesta. Tutkimuksella pyritään ensimmäistä kertaa selvittämään Itä-Suomen Biopankkiin biopankkisuostumuksen antaneiden ruokavalion laatua, syömiskäyttäytymistä sekä muita elämäntapoja ja tutkia niihin yhteydessä olevia perimä- ja kroonisten sairauksien riskitekijöitä. Tietoa voidaan tulevaisuudessa käyttää entistä vaikuttavampien ja yksilöllisempien elintapainterventioiden toteuttamiseen elintapamuutosten tueksi. Lisäksi tällä tutkimuksella kehitämme biopankkien ja terveydenhuollon käyttöön soveltuvaa ruokavalion laadun arviointimenetelmää, Ruokavalioindeksiä, sekä luomme toimintamallia tulevaisuuden kroonisten sairauksien ehkäisyyn tähtääville digitaalisille elintapainterventioille osana biopankkien toimintaa.