Biopankin näytteet ja tiedot

Itä-Suomen Biopankin tavoitteena on luoda laajoja ja laadukkaita näytekokoelmia tehostamaan ja laajentamaan terveystieteellisiä tutkimusmahdollisuuksia.

Näytteet voivat olla esimerkiksi:

  • kudos- tai solunäytteitä
  • verinäytteitä
  • eritenäytteitä
  • nestebiopsioita
  • näytteistä eristetty DNA

Näytteisiin liitettäviä tietoja näytteenantajasta voivat olla esimerkiksi:

  • näytteen antajan yleinen tieto (kuten ikä ja sukupuoli)
  • näytteeseen liittyvä tieto (kuten näytetyyppi, ottoajankohta, diagnostinen tieto, käsittelyhistoria ja näytteestä määritetty tieto)
  • näytteen antajan terveystieto (kuten diagnoosit ja lääketieteelliset toimenpiteet, annettu hoito, laboratoriotulokset ja kuvantamistallenteet)
  • tutkimustieto (biopankkitutkimuksen ja aiempien tutkimusten tulokset)
  • tietoa yksilön perimästä (geeneistä)

Tietoja voidaan pyytää esimerkiksi näytteenantajalta itseltään, potilasasiakirjoista, valtakunnallisista sosiaali- ja terveydenhuollon rekistereistä (kuten hoitoilmoitus-, syöpä- tai Kelan erityiskorvattavuusrekisteri), Tilastokeskuksen rekistereistä, lääkerekistereistä tai tutkimusprojektin keräämästä aineistosta.

Näytteet luovutetaan tutkimukseen pääsääntöisesti koodattuina, ilman henkilötietoja. Näin yksittäisen näytteen antajan henkilöllisyys ei ole tunnistettavissa.

Verinäytteitä Itä-Suomen Biopankkiin otetaan kaikissa Islabin toimipisteissä, suostumuksen ja hyväksynnän antaneilta henkilöiltä.

Biopankkiin voidaan tallettaa erilaisia näytteitä ja tietoja.

Verinäytteiden ja DNA-eristysten määrä 2016-2022.

 

 

Näytteeseen voidaan liittää vanhojen sairausdiagnoosien tietoja. Kuvassa näkyy, miten yleiset diagnoosit jakautuvat ryhmiin. Esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinsairauksiin kuuluvia diagnooseja on yli 5 000. Yhdellä ihmisellä voi olla useampi eri diagnoosi samasta ryhmästä.

 

Kuvassa diagnoosit rymitelty ICD10-koodiston yläluokan perusteella. Kuvassa eivät näy kaikki ryhmät. Myös tarkempi erittely olisi mahdollista.

ICD10 Sairaus
M00-M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet
K00-K93 Ruoansulatuselinten sairaudet
G00-G99 Hermoston sairaudet
J00-J99 Hengityselinten sairaudet
E00-E90 Ravitsemus- ja aineenvaihduntasairaudet
C00-D48 Hyvänlaatuiset ja pahanlaatuiset kasvaimet
F00-F99 Elimelliset aivo-oireyhtymät ja mielen häiriöt