Itä-Suomen Biopankki

Biopankin näytteet ja tiedot

Itä-Suomen Biopankin tavoitteena on luoda laajoja ja laadukkaita näytekokoelmia tehostamaan ja laajentamaan terveystieteellisiä tutkimusmahdollisuuksia.

Näytteet voivat olla esimerkiksi:

  • kudos- tai solunytteitä
  • verinäytteitä
  • eritenäytteitä
  • näytteistä eristetty DNA

Näytteisiin liitettäviä tietoja näytteenantajasta voivat olla esimerkiksi:

  • näytteen antajan yleinen tieto (kuten ikä ja sukupuoli)
  • näytteeseen liittyvä tieto (kuten näytetyyppi, ottoajankohta, diagnostinen tieto, käsittelyhistoria ja näytteestä määritetty tieto)
  • näytteen antajan terveystieto (kuten diagnoosit ja lääketieteelliset toimenpiteet, annettu hoito, laboratoriotulokset ja kuvantamistallenteet)
  • tutkimustieto (biopankkitutkimuksen ja aiempien tutkimusten tulokset)
  • tietoa yksilön perimästä (geeneistä)

Tietoja voidaan pyytää esimerkiksi näytteenantajalta itseltään, potilasasiakirjoista, valtakunnallisista sosiaali- ja terveydenhuollon rekistereistä (kuten hoitoilmoitus-, syöpä- tai Kelan erityiskorvattavuusrekisteri), Tilastokeskuksen rekistereistä, lääkerekistereistä tai tutkimusprojektin keräämästä aineistosta.

Näytteet luovutetaan tutkimukseen pääsääntöisesti koodattuina, ilman henkilötietoja. Näin yksittäisen näytteen antajan henkilöllisyys ei ole tunnistettavissa

Biopankkiin voidaan tallettaa erilaisia näytteitä ja tietoja.

KYSSiun soteSosteriEssoteUniversity of Eastern Finland