Toiminnan valvonta

Itä-Suomen Biopankin toiminta on biopankkilain vaatimusten mukaista ja sitä valvoo lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

Biopankkien toimintaa ohjaa vuonna 2013 voimaan tullut biopankkilaki ja toimintaa valvovat viranomaiset. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea myöntää biopankkien toimiluvat ja valvoo, että ne toimivat biopankkilain ja muiden säädösten mukaisesti ja noudattavat laatujärjestelmäänsä. Tietosuojavaltuutettu valvoo biopankkien tietosuojan toteutumista. Biopankkilain lisäksi useat muut lait ja eettiset ohjeet täsmentävät biopankkitoiminnassa noudatettavia periaatteita ja toimintatapoja. Näitä ovat mm. EU:n yleinen tietosuoja-astus ja tietosuojalaki sekä ns. julkisuuslaki.