Itä-Suomen Biopankki

Toiminnan valvonta

Itä-Suomen Biopankin toiminta on biopankkilain vaatimusten mukaista ja sitä valvoo sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.

Biopankkien toimintaa ohjaa vuonna 2013 voimaan tullut biopankkilaki ja toimintaa valvovat viranomaiset. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) myöntää biopankkien toimiluvat ja valvoo, että ne toimivat biopankkilain ja muiden säädösten mukaisesti ja noudattavat laatujärjestelmäänsä. Tietosuojavaltuutettu valvoo biopankkien tietosuojan toteutumista. Biopankkilain lisäksi useat muut lait ja eettiset ohjeet täsmentävät biopankkitoiminnassa noudatettavia periaatteita ja toimintatapoja. Näitä ovat mm. tietosuojalaki ja -asetus sekä ns. julkisuuslaki.

KYSSiun soteSosteriEssoteUniversity of Eastern Finland