Vanhojen näytekokoelmien siirto

Vanhoja näytteitä, jotka on otettu ennen biopankkilain voimaan tuloa (2013), voidaan tai on voitu siirtää biopankkiin ilman varsinaista biopankkisuostumusta. Siirrosta on ilmoitettu tai ilmoitetaan henkilökohtaisella kirjeellä tai tiedotusvälineissä julkaistavalla tiedotteella.

Julkista tiedonantoa käytetään silloin, jos näytekokoelma on vanha tai näytteitä on suuri määrä. Julkinen tiedonanto annetaan kansalaisille painetussa lehdessä ja internetissä hyvissä ajoin ennen näytteiden suunniteltua siirtämistä.

Näytteen antajan ei tarvitse tehdä mitään, jos hän ei vastusta näytteiden siirtoa.

Jos henkilö haluaa kieltää näytteiden siirron biopankkiin, kiellon voi tehdä biopankista saatavalla kieltolomakkeella.

Vanhojen näytteiden siirtämisen ja käytön voi kieltää koska tahansa ottamalla yhteyttä biopankkiin.