Hyödyt

Väestön terveyden edistäminen, tautimekanismeihin vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen, sairauksien ehkäisy ja sairaanhoidossa käytettävien tuotteiden ja hoitokäytäntöjen kehittäminen.

Biopankkisuostumuksen ja hyväksynnän antaminen on verrattavissa puun istuttamiseen metsään, tulokset ovat seuraavan sukupolven hyödynnettävissä. Biopankkitoiminta tukee myös alueen terveysalan toimintaa ja elinvoimaisuutta tukemalla paikallista tieteellistä tutkimusta.

Näytteenantajana:

  • tuet tieteellistä tutkimusta nyt ja tulevaisuudessa.
  • näytteesi avulla saadaan uutta tutkimustietoa, jota voidaan mahdollisesti käyttää sinun omassa tai läheisesi hoidossa.
  • voit tukea useaa eri tutkimusta ilman usean erillisen näytteen antamista.
  • saat odottamattomasta terveydentilaasi koskevasta tiedostasi tiedon, jos sellainen löytyy jonkin tutkimuksen yhteydessä. Voit kuitenkin estää yhteydenoton tälläisessa tilanteessa biopankkisuostumuksen ja hyväksynnän yhteydessä.

 

Haitat

Näytteiden ja tietojen antamisesta biopankkiin ei yleensä ole odotettavissa välitöntä hoidollista hyötyä, sillä biopankki on ensisijaisesti tieteellistä tutkimusta varten. Biopankki ei voi taata, että tutkimuksissa havaittaisiin näytteen antajalle merkityksellisiä tietoja tai että tiedot olisivat näytteen antajan tai terveydenhuollon käytettävissä.

Biopankkitutkimuksen yhteydessä voi myös paljastua odottamattomia, kliinisesti merkittäviä löydöksiä, kuten esimerkiksi tietty sairaus tai sairauteen altistava geenivirhe. Tämä tieto voi olla yllättävää ja aiheuttaa hämmennystä ja ahdistusta.

Biopankkitutkimusta suorittava näytteiden ja tietojen vastaanottaja sitoutuu kirjallisesti näytteiden ja tietojen asianmukaiseen käsittelyyn ja suojaamiseen. On epätodennäköistä, että näytteen antajan tietoja pääsisi oikeudettomasti ulkopuoliselle nähtäväksi, mutta laittoman tietojen vuotamisen tai urkkimisen mahdollisuutta ei voida täysin sulkea pois. Biopankki varautuu tietoturvauhkiin ajan tasalla olevin suojausmenetelmin ja toimintatavoin.

Tee talletus tulevaisuudelle!