Levinneen suonikalvoston melanooman hoitotulokset

16.12.2019

Suonikalvoston melanooma on aikuisten yleisin silmänsisäinen pahanlaatuinen kasvain, johon Suomessa sairastuu vuosittain 65 potilasta. Sairastuneista 50 %:lle kehittyy etäpesäkkeitä 25 vuoden seurannassa. Keskimääräinen eloonjäämisaika on valikoitumattomassa potilasaineistossa noin 8 kk. Tällä hetkellä levinneestä suonikalvoston melanoomasta ei ole kansainvälisesti yhtenevää seurantaohjelmaa tai konsensusta hoidosta. Kyseessä on potilasasiakirjoihin pohjautuva takautuva tutkimus. Aineisto koostuu HYKS:n silmäklinikassa 1999-2016 hoidetuista potilaista, joita on noin 1100 ja levinnyt tauti on todettu noin 500 potilaalla. Tutkimuksessa selvitetään ylävatsan kaikukuvauksen ja tietokone- tai magneettikuvauksen yhtäpitävyyttä etäpesäkkeiden toteamishetkellä. Lisäksi selvitetään hoitopolkuja ja hoitotuloksia ja ilman aktiivihoitoa seurattujen potilaiden elinaikaa.