Miten valitsen oikean lomakkeen?

Biopankkilaki uudistuu 1.1.2024. Päivitämme parhaillaan biopankkisuostumus- ja -kieltolomakkeita. Seuraa uutisia lakimuutoksesta ja lomakkeiden päivityksestä Itä-Suomen Biopankin verkkosivuilla. Mikäli haluat kieltää tietojesi käsittelyn biopankissa, kysy ohjeet info@ita-suomenbiopankki.fi.

Huomioithan, että biopankkisuostumus on tehtävä oikealla lomakkeella, jotta se on voimassa.
Biopankkisuostumuslomakkeita on neljä erilaista:

 • biopankkisuostumus TÄYSI-IKÄINEN (pdf)
 • jos haluat tehdä biopankkisuostumuksen alaikäisen puolesta, ota yhteyttä Itä-Suomen Biopankkiin
 • biopankkisuostumus toisen puolesta (lähiomainen tai muu läheinen antaa suostumuksen toisen puolesta, ellei tämä sitä itse pysty antamaan)

Täysi-ikäinen, oikeustoimikelpoinen henkilö

Täysi-ikäinen, oikeustoimikelpoinen henkilö voi itsenäisesti tehdä biopankkisuostumuksen tai -kiellon, perua suostumuksen tai muuttaa suostumusta. Biopankkisuostumus- tai kieltolomakkeen täysi-ikäiselle, oikeustoimikelpoiselle voi saada

 • sähköisenä OmaKYS-palvelussa
 • pyytämällä Itä-Suomen Biopankista
 • terveydenhuollon kutsun liitteenä
 • tulostamalla pdf-lomakkeen
  • biopankkikielto TÄYSI-IKÄINEN (pdf)
  • jos haluat tehdä biopankkikiellon alaikäisen puolesta, ota yhteyttä Itä-Suomen Biopankkiin

Alaikäinen henkilö

Alaikäisen puolesta suostumuksen antaa lapsen huoltaja. 12–17-vuotiaiden suostumuslomakkeeseen vaaditaan myös lapsen allekirjoitus. Huoltajan tulee kuulla lapsen mielipide biopankkisuostumuksen ja -näytteen antamisesta. Ennen suostumuksen allekirjoittamista lapsella on oikeus saada selkeää ja ymmärrettävää tietoa biopankkitoiminnasta. Alaikäisenä suostumuksen antaneelle tiedotetaan biopankkisuostumuksesta kirjeellä, kun hän täyttää 18 vuotta.

Materiaalia, jonka avulla voi tutustua biopankkitoimintaan alaikäisen kanssa

Biominä-videot ja esitteet perustuvat Helsingin Biopankin tuottamaan Täältä tulee Biominä -materiaaliin. Kustantaja Suomen biopankkiverkosto BBMRI.

Biopankkisuostumus- tai kieltolomakkeen alaikäiselle voi saada

 • pyytämällä Itä-Suomen Biopankista
 • terveydenhuollon kutsun liitteenä

Toisen puolesta

Toisen puolesta biopankkisuostumuksen voi antaa lähiomainen tai muu läheinen, jos täysi-ikäisellä henkilöllä ei sairauden, henkisen toimintakyvyn vajavuuden tai muun syyn vuoksi ole edellytyksiä arvioida suostumuksen merkitystä.

 • Biopankkitoimintaan osallistumisen on oltava vajaavaltaisen henkilön oletetun tahdon mukainen.
 • Vajaavaltainen voi antaa rinnakkaisen suostumuksen, mikäli kykenee.
 • Vajaavaltaiselle on annettava hänen ymmärtämiskykyään vastaavaa tietoa biopankkitutkimuksesta käyttämällä esimerkiksi lapsille tarkoitettua oheismateriaalia.
 • Biopankkisuostumus- tai kieltolomakkeen toisen puolesta voi saada terveydenhuollon kutsun liitteenä tai pyytämällä Itä-Suomen Biopankista.

Biopankkisuostumus- tai kieltolomakkeen voi palauttaa

 • postitse suoraan biopankkiin (halutessasi voit pyytää valmiiksi maksetun palautuskuoren biopankista)
 • potilaskäynnin yhteydessä terveydenhuollon yksikköön
 • palautuspostilaatikkoon
  • KYSissä: Pääsairaalan, Kaarisairaalan tai Sädesairaalan aulaan
  • Pohjois-Karjalan keskussairaalassa: pääaulaan tai J2-rakennuksen 1. kerroksen hissiaulaanAnna sähköinen suostumus tai kielto


Vaihtoehtoisesti voit täyttää paperisen suostumuksen tai kiellon ja lähettää sen meille postitse.