Miten valitsen oikean lomakkeen?

Huomioithan, että biopankkisuostumus ja hyväksyntä on tehtävä oikealla lomakkeella, jotta se on voimassa

  • biopankkisuostumus ja hyväksyntä (Täysi-ikäinen)
  • jos haluat tehdä biopankkisuostumuksen ja hyväksynnän alaikäisen puolesta, ota yhteyttä Itä-Suomen Biopankkiin
  • biopankkisuostumus ja hyväksynnän täysi-ikäisen puolesta (lähiomainen tai muu läheinen antaa suostumuksen ja hyväksynnän täysi-ikäisen puolesta, ellei tämä sitä itse pysty antamaan)

Täysi-ikäinen, täysvaltainen henkilö

Täysi-ikäinen, täysvaltainen henkilö voi itsenäisesti tehdä biopankkisuostumuksen ja hyväksynnän tai biopankkikiellon, perua suostumuksen ja/tai käyttää vastustamisoikeutta.
Biopankkisuostumus ja hyväksyntä asiakirjan tai kieltolomakkeen täysi-ikäiselle, täysvaltaiselle voi saada

Alaikäinen henkilö

Alaikäisen puolesta suostumuksen ja hyväksynnän antaa lapsen huoltaja. 12–17-vuotiaiden suostumus ja hyväksyntä lomakkeeseen vaaditaan myös lapsen allekirjoitus. Huoltajan tulee kuulla lapsen mielipide biopankkisuostumuksen ja hyväksynnän ja -näytteen antamisesta. Ennen suostumuksen ja hyväksynnän allekirjoittamista lapsella on oikeus saada selkeää ja ymmärrettävää tietoa biopankkitoiminnasta. Alaikäisenä suostumuksen ja hyväksynnän antaneelle tiedotetaan biopankkisuostumuksesta kirjeellä, kun hän täyttää 18 vuotta.

Materiaalia, jonka avulla voi tutustua biopankkitoimintaan alaikäisen kanssa

Biominä-videot ja esitteet perustuvat Helsingin Biopankin tuottamaan Täältä tulee Biominä -materiaaliin. Kustantaja Suomen biopankkiverkosto BBMRI.

Biopankkisuostumus- tai kieltolomakkeen alaikäiselle voi saada

  • pyytämällä Itä-Suomen Biopankista

Täysi-ikäisen puolesta

Täysi-ikäisen puolesta biopankkisuostumuksen ja hyväksynnän voi antaa lähiomainen tai muu läheinen, jos täysi-ikäisellä henkilöllä ei sairauden, henkisen toimintakyvyn vajavuuden tai muun syyn vuoksi ole edellytyksiä arvioida suostumuksen merkitystä.

  • Vajaavaltainen voi antaa rinnakkaisen suostumuksen, mikäli kykenee.
  • Vajaavaltaiselle on annettava hänen ymmärtämiskykyään vastaavaa tietoa biopankkitutkimuksesta käyttämällä esimerkiksi lapsille tarkoitettua oheismateriaalia.
  • Biopankkisuostumus ja hyväksyntäasiakirjan – tai kieltolomakkeen toisen täysi-ikäisen puolesta voi saada pyytämällä Itä-Suomen Biopankista.

Biopankkilomakkeet voi palauttaa

  • postitse suoraan biopankkiin (halutessasi voit pyytää valmiiksi maksetun palautuskuoren biopankista)
  • potilaskäynnin yhteydessä terveydenhuollon yksikköön
  • palautuspostilaatikkoon