Ekosysteemihanke

01.05.2018

Itä-Suomen biopankki on aloittanut ekosysteemihankkeen yhdessä Savonia AMK:n kanssa. Hankkeen tarkoituksena on kartoittaa ja määritellä biopankin ympärille oikeat toimijat yhteistyökumppaneiksi. Hankkeessa määritetään biopankin asiakastarpeita ja sitä, miten biopankkidataa täytyy jalostaa, jotta se olisi houkuttelevampaa ulospäin. Lisäksi hankkeen tarkoituksena on lisätä kansalaisten tietoa biopankeista sekä niiden toiminnasta.

Biopankkien vaikuttava toiminta perustuu laajaan näytekantaan, muun terveystiedon kytkemiseen sekä tämän tiedon monipuoliseen hyödyntämiseen. Kansalaisten tietoisuuden lisääminen helpottaa suostumusten saamista ja siten näytemäärän kasvattamista. Tämän ekosysteemin rakentamisella saadaan hyvä pohja ja malli, mitä lähteä viemään eteenpäin tulevaisuudessa.

Rahoitus hankkeeseen on saatu Pohjois-Savon liitolta.