Itä-Suomen Biopankki

Näytteiden keräys ja säilytys

Uusien näytteiden otto vaatii aina näytteen antajan suostumuksen.

Näytteitä ja tietoja voidaan kerätä biopankkiin hoitoon liittyvän näytteenoton tai tieteelliseen tutkimukseen osallistumisen yhteydessä. Joskus näyte voidaan pyytää varta vasten biopankkia varten. Biopankkiin voidaan siirtää myös aiemmin otettuja näytteitä.

Tällä hetkellä näytteitä kerätään Itä-Suomen Biopankkiin vain täysi-ikäisiltä, oikeustoimikelpoisilta henkilöiltä. Näytteiden ja niihin liittyvien tietojen säilyttämisen tarve arvioidaan vähintään kymmenen vuoden välein ja tarpeettomat näytteet ja tiedot poistetaan.

Näytteiden ottamiseen pyydetään aina näytteen antajalta kirjallinen suostumus. Näytteet säilytetään biopankissa valvotuissa olosuhteissa nimettömäksi koodattuina. Tieto näytteen antajan henkilöllisyydestä säilytetään erillään näytetiedoista.

Uusien näytteiden otto vaatii aina näytteen antajan biopankkisuostumuksen!

KYSSiun soteSosteriEssoteUniversity of Eastern Finland