Prognostic impact of epithelial-mesenchymal -transition transcription factors SLUG, ZEB1 and TWIST in T-cell lymphomas (PTCL)

15.11.2021

T-solulymfoomat ovat länsimaissa harvinaisen lymfooman alaryhmä. Niiden luokittelu ja biologia tunnetaan huonosti, mikä heijastuu huonoina hoitotuloksina. Alustavissa tutkimuksissamme vaikuttaa, että EMT –markkerit SLUG ja TWIST kykenevät erottamaan T-solulymfoomien joukosta aiemmin tuntemattoman huonoennusteisen alatyypin. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on toistaa nämä tulokset laajemmassa materiaalissa siten, että se pystyttäisiin erottamaan muista lymfoomatyypeistä. Myöhemmin on tarkoitus sekvensoinnein ja soluviljelymenetelmin tutkia tämän lymfoomatyypin biologiaa ja pyrkiä löytämään siihen tehoavia lääkkeitä. Tämän tutkimuksen tieteellinen merkitys ja arvo on kuvata uusi, tällä hetkellä huonoennusteinen T-solulymfooma-alatyyppi ja löytää siihen parempia hoitoja ja pyrkiä parantamaan potilaita, jotka lähes aina menehtyvät nykyhoidoin lymfoomaansa.