Uusien näytteiden keräys

19.09.2016

Itä-Suomen Biopankki aloittaa biopankkinäytteiden keräämisen vapaaehtoisilta, suostumuksen antaneilta henkilöiltä.

Uusien biopankkinäytteiden kerääminen aloitetaan KYSissä. Potilailta pyydetään suostumusta näytteiden ja niihin liittyvien tietojen tallentamiseksi biopankkiin. Pyyntö voidaan lähettää potilaskutsun mukana tai esittää sairaalakäynnin yhteydessä. Näytekeräys aloitetaan ensi vaiheessa naistentautien ja synnytysten sekä keuhkosairauksien poliklinikoilla ja osastoilla. Keräystä laajennetaan tämän jälkeen muihin KYSin yksiköihin. Myöhemmin biopankkikeräys käynnistyy myös Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän, Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän sairaaloissa.

Uusien näytteiden keräyksellä vahvistetaan Itä-Suomen Biopankin terveystieteellistä tutkimusta ja tuotekehitystä tukevaa vahvaa näytekokoelmaa. Itä-Suomen Biopankkiin on aiemmin siirretty ja talletettu noin 250 000 KYS Kuvantamiskeskuksen kliinisen patologian osaston kudosnäytettä.

Biopankkisuostumuksen voi tehdä myös ilman sairaalassa käyntiä. Lisätietoa suostumuksen antamisesta ja suostumuslomake löytyvät Itä-Suomen Biopankin verkkosivuilta tai lomakkeen voi pyytää Itä-Suomen Biopankista. Halutessaan näytteen antaja voi koska tahansa kieltää näytteidensä ja niihin liittyvien tietojen käytön biopankkitutkimuksessa tai peruuttaa aiemmin antamansa suostumuksen.

Nimettömiksi koodattavat biopankkinäytteet voivat olla esimerkiksi kudosta, verta tai soluista eristettyä DNA:ta. Näytteitä ja niihin liittyviä tietoja luovutetaan terveyttä edistäviin tutkimuksiin, joiden avulla voidaan ymmärtää paremmin sairauksien syntyä ja kehittää niihin hoitoja. Tutkimuksissa selvinnyt uusi tieto palautetaan lopuksi biopankkiin. Näin tieto kasvaa korkoa.

Itä-Suomen maantieteellisen eristyneisyyden ja vähäisen muuttoliikkeen seurauksena syntyneen yhtenäisen väestöpohjan ansiosta alueelta kootut näytekokoelmat ovat erityisen arvokkaita kansanterveyden tutkimukselle. Nykytutkimuksen avulla pyritään kehittämään yksilöllisiä, perimään perustuvia hoitomuotoja, joiden avulla potilaalle voidaan valita juuri hänelle sopivin hoito ja lääkitys.