Biopankkitutkimukset – 2017

HSP – Henoch-Schönleinin purppura -glomerulonefriitti lapsillaTimo Jahnukainen / HUS Lastenklinikka

Henoch-Schönlein purppura (HSP) on pääasiassa lapsilla esiintyvä sairaus, jonka tyypillisiä oireita ovat eriasteiset iho-, vatsa-, nivel-, munuaisoireet. Pitkäaikaisennuste on riippuvainen munuaisoireiden vaikeusasteesta ja kestosta. Pahimmillaan HSP voi aiheuttaa vaikean munuaisten vajaatoiminnan, joka voi johtaa dialyysiin ja munuaisensiirtoon. Tutkimuksessa selvitetään munuaiskoepalojen ennusteellista merkitystä HSP-potilailla. Tavoitteena on parantaa HSP-potilaiden diagnostiikkaa ja pystyä tunnistamaan huonon loppu tuleman suhteen riskissä olevat potilaat nykyistä paremmin, jolloin tautia pystytään hoitamaan näillä potilailla aktiivisemmin.

Biomarkkerit keuhkon karsinoidituumoreissaJohanna Arola / HUSLAB

Keuhkon karsinoidituumorit ovat harvinainen keuhkosyövän alatyyppi. Niitä diagnosoidaan Suomessa vuosittain vain muutamia kymmeniä, minkä takia diagnosointi- ja hoitokäytäntöjen kehittäminen on ollut hankalaa. Yleisesti ottaen keuhkokarsinoidien ennuste on hyvä: leikkauksella hoidetuista potilaista on elossa viiden vuoden päästä 60 - 90 % karsinoidityypistä riippuen. Kuitenkaan levinneeseen karsinoidituumoriin ei ole olemassa parantavaa hoitoa. Lisäksi karsinoidituumorien metastaasit saattavat ilmentyä vasta vuosien päästä, minkä takia pitkä seuranta-aika on tarpeen. Tämän tutkimuksen tavoitteena on koota suomalaisilta keuhkokarsinoidipotilailta leikkauksen yhteydessä arkistoituja kudosnäytteitä noin 20 vuoden ajalta. Tämän materiaalin avulla pyrimme tunnistamaan tekijöitä, joilla voitaisiin parantaa taudin diagnostiikka tai ennusteen arviointia sekä oppia kohdentamaan hoito ja seuranta paremmin.

Hyaluronan metabolism in kidney cancer: Role of tumor microenvironment in epithelial-to-mesenchymal transition and tumor immune recognitionTimo K. Nykopp / Kuopion yliopistollinen sairaala, Kirurgia

Useissa epiteliaalista alkuperää olevissa pahanlaatuisissa syöpäkasvaimissa voi taudin aggressiivisuuteen ja huonoon ennusteeseen liittyä hyaluronaanin (soluväliaineen pitkäketjuinen sokerimolekyyli) kerääntyminen kasvaimen soluvälitilaan. Tutkimuksessa selvitetään, onko hyaluronaanilla ja sen aineenvaihduntaan osallistuvilla proteiineilla ennusteellista merkitystä munuaissyövässä. Tutkimus pyrkii myös antamaan vastauksia siihen, pystyykö syöpäsolua ympäröivä hyaluronaani suojelemaan sitä elimistön omalta immuunipuolustukselta, ja onko hyaluronaanin kerääntymisellä tai vähentymisellä yhteyttä tapahtumasarjaan missä syöpäsolu saa kyvyn levitä sitä ympäröiviin kudoksiin.

Kansallinen FinnGen-geenitutkimusAarno Palotie / FIMM, THL, Helsingin yliopisto

FinnGen on julkisen ja yksityisen sektorin yhteinen tutkimushanke, johon osallistuvat suomalaiset yliopistot, sairaanhoitopiirit, THL, Veripalvelu, biopankit sekä useat kansainväliset lääkeyritykset. Koko Suomen kattava FinnGen-tutkimushanke on suomalaisten yhteinen tutkimus, jonka merkittävimmät löydökset voivat löytyä kenen tahansa näytteestä ja auttaa ihmisiä ympäri maailmaa. FinnGen-tutkimuksen päätavoitteena on sairausmekanismien parempi ymmärtäminen yhdistämällä genomi- ja terveystietoa. Hankkeen odotetaan tuovan uutta tietoa terveydenhuollon ja sairaanhoidon tehostamiseksi, mikä hyödyttää jokaista kansalaista tulevaisuudessa. Tämä on mahdollista vain suuria näytemääriä analysoimalla. Siksi tavoitteena on saada tutkimukseen biopankkien kautta puolen miljoonan suomalaisen näytteet. Lisätietoa: finngen.fi